Thảm tấm aumi portals 08

Loại sợi:                                                    100% Polypropylene                                   Gauge:1/12Cấu trúc sợi:Loop PileChiều cao sợi:4.0 mmTổng độ dày:6.5 mmTrọng lượng sợi:520 gram/M2Tổng trọng lượng:4500 gram/M2Khử tĩnh điện vĩnh viễn:Khổ thảm:500 x 500 mmSố màu:6Đế:Glass Reinforced PVCXuất xứ:Trung Quốc

Product Description

Loại sợi:                                                    100% Polypropylene                                   Gauge:1/12Cấu trúc sợi:Loop PileChiều cao sợi:4.0 mmTổng độ dày:6.5 mmTrọng lượng sợi:520 gram/M2Tổng trọng lượng:4500 gram/M2Khử tĩnh điện vĩnh viễn:Khổ thảm:500 x 500 mmSố màu:6Đế:Glass Reinforced PVCXuất xứ:Trung Quốc

Loại sợi:                                                    100% Polypropylene                                   Gauge:1/12Cấu trúc sợi:Loop PileChiều cao sợi:4.0 mmTổng độ dày:6.5 mmTrọng lượng sợi:520 gram/M2Tổng trọng lượng:4500 gram/M2Khử tĩnh điện vĩnh viễn:Khổ thảm:500 x 500 mmSố màu:6Đế:Glass Reinforced PVCXuất xứ:Trung Quốc

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thảm tấm aumi portals 08”