Kích Kéo Căng Thảm – Kich thảm trải sàn

Kích thảm trải sàn là dụng cụ để kéo căng mặt thảm hoặc đẩy thảm vào trong góc tường khi thi công lắp đặt thảm trải sàn (chỉ dùng khi lắp thảm cuộn).

Mặt kích thảm trải sàn có nhiều răng cưa để bám chặt vào sớ thảm, phía đuôi có đệm cao su để tạo độ mềm khi dùng gối đá vào kích để đẩy thảm.

Có bán rời bộ lưỡi răng cưa riêng lẻ để thay cho kích cũ.

Product Description

Kích thảm trải sàn là dụng cụ để kéo căng mặt thảm hoặc đẩy thảm vào trong góc tường khi thi công lắp đặt thảm trải sàn (chỉ dùng khi lắp thảm cuộn).

Mặt kích thảm trải sàn có nhiều răng cưa để bám chặt vào sớ thảm, phía đuôi có đệm cao su để tạo độ mềm khi dùng gối đá vào kích để đẩy thảm.

Có bán rời bộ lưỡi răng cưa riêng lẻ để thay cho kích cũ.

Cách sử dụng kích thảm trải sàn

1. Nút điều chỉnh độ đưa dài của răng cưa, đẩy dài để bám vào các sợi thảm dày, lông dài.

2. Đệm cao su tạo độ mềm, bảo vệ đầu gối khi đẩy kích.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kích Kéo Căng Thảm – Kich thảm trải sàn”