Product Description

Nẹp đinh thảm trải sàn là phụ kiện thi công lắp đặt thảm, dùng kết hợp với lớp lót underlay để bảo vệ mặt sàn khi lót thảm cuộn.

Nẹp đinh  thảm trải sàn gồm bảng nẹp dài 1.2m, có các cây đinh chĩa nhọn, để tạo gờ giữ lớp lót underlay, giúp lớp lót không bị xê dịch gây đùn, lệch underlay và thảm.

Thông thường, nẹp đinh thảm trải sàn sẽ được đóng theo các cạnh tường ( chu vi ) của khu vực trải thảm. Sau đó sẽ trải lớp lót underlay lên và cuối cùng là trải thảm.

Cách sử dụng và thứ tự lót sàn sử dụng nẹp đinh

1.Nẹp đinh

2.Lớp lót underlay

3.Thảm trải sàn dạng cuộn

Khổ sản phẩm là 1.2m.

Giá bán được tính theo đơn vị cây, bán hết cây, không bán lẻ.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nẹp đinh thảm trải sàn”